Wilton Dance Studio wraps up season with spring show