Wilton Woman’s Club donates $1,000 to police department