Gala celebrates Wilton Library’s 120 years, raises $110,000